Kirkedanseren i Tveit kirke / Marie Bergby Handeland - Ravnedans 2021

Arrangementsinformasjon


(english below)

Hvor: Tveit kirke
Når: 01. Juli kl. 14:00 - 18:30 og 02. Juli kl. 16:30 - 20:30
Varighet: 15 minutter
Gratis inngang


Kirkedanseren er et verk der én og én publikummer booker seg tid i et kirkerom for å danse uten tilskuere. Dansen akkompagneres av
en organist som spiller med ryggen til. Kirkedanseren vil gi hver av oss mulighet til å være hovedperson. Foruten vår egen dåp, eget bryllup, og kanskje særlig egen begravelse, står vi sjelden ut som hovedpersoner i kirkerommet. Det er i det hele tatt sjelden man er i et kirkerom alene, og enda sjeldnere at man står fri til å utfolde seg der fysisk.


Kirkedanseren er din egen private stund som du kan bruke slik du har lyst til. Alle slags bevegelser og måter å danse på er velkomne i
Kirkedanseren, og du kan også bare sitte, stå, gå rundt, riste løs, svaie til orgeltonene eller legge deg ned.


Kirkedanseren varer i 15 minutter. Ved ankomst på kirketrappa får du velge mellom tre ulike musikalske stemningsforløp til dansen din
- dramatisk, lett eller melankolsk.

Koreografisk konsept: Marie Bergby Handeland
Organist: Ruth Loland Sandvik, Tveit kirke
Tidligere organister: Olav Rune Bastrup (Grønland kirke), Magnus
Leite (Lademoen kirke)
Samproduksjon: Black box teater, Rosendal Teater
Støttet av: Oslo kommune//
ENGLISH


Where: Tveit kirke
When: 01. July at 14:00 - 18:30 and 02. Juli at 16:30 - 20:30
Duration: 15 minutes
Free of charge


The Church Dancer is a dance piece where you as an audience member can book yourself time in a church, and dance without spectators. The dance is accompanied by live organ music.Kirkedanseren is an opportunity for each of us to be alone and takecenter stage in this sacred space. Besides our own baptism, our own wedding, and most of all, our own funeral, we rarely stand out as individuals and main characters in the church. Many of us would never visit the church space on our own, and hardly ever do we let go of our inhibitions and on a physical level, let loose.

The Church Dancer is your own private moment that you can useas you like. All kinds of movements and ways of dancing are welcome in The Church Dancer, and you can also just sit, stand, walk around, shake loose, sway to the organ tones or lie down.

The Church Dancer lasts for 15 minutes. You get to choose between three different moods of organ music when you arrive - dramatic, light or melancholic.


Choreographic concept: Marie Bergby Handeland
Organ player: Ruth Loland Sandvik, Tveit kirke
Earlier organ players: Olav Rune Bastrup (Grønland kirke), Magnus Leite (Lademoen kirke)
Co-production: Black box teater, Rosendal Teater
Financial support: Oslo kommune

Restriksjoner

Kjøp av billetter:
Billetter kjøpes på forhånd på nett. Vi selger ikke billetter i døra.
Vi er pålagt å holde oversikt over alle som er til stede på våre arrangementer. Vi vil derfor beholde navn og kontaktinformasjon til alle som kommer til Ravnedans. Vi oppbevarer denne informasjonen i 10 dager etter forestilling før den slettes.
Dersom du kjøper billetter til flere enn deg selv er du på ansvarlig for å formidle informasjon om smittevern som beskrevet ved kjøp av denne billetten.

Sykdom:
Om du har symptomer på luftveissykdom, må vi be om at du holder deg hjemme. Dette gjelder også ved milde symptomer.
Ta kontakt med oss på ravnedans.michelle@gmail.com for å få billetten refundert dersom du er syk.

Når du kommer til kirka:
Vi ber deg komme i god tid i forkant av forestillingsstart og ha billetten klar til sjekk ved ankomst.
Det vil være antibac tilgjengelig ved inngangen. Vi oppfordrer deg til bruke dette og ellers følge rådene for god hånd- og hostehygiene.

Vi gleder oss til å se deg!