Hus forbi / Eivind Seljeseth - Ravnedans 2018

Arrangementsinformasjon

(English below)

HUS FORBI
Hvor: Kilden Teater og Konserthus
Når: 12. juli kl 2000 og 13. juli kl 1400
Passer for: alle

Verden består stort sett av mennesker jeg ikke kommer til å møte. Leiligheter jeg ikke besøker, bøker jeg aldri leser, fjelltopper jeg ikke bestiger og begivenheter som går meg hus forbi.

Potensielle begivenheter ligger som et bakteppe for faktiske hendelser. Mengder av informasjon og opplevelser jeg kunne ha fått med meg, men som jeg på grunn av tid, interesse og uvitenhet velger bort.

Jeg går glipp av nesten alt.

Hus forbi er en mystisk og leken danseforestilling om å dele rom. Om hvordan det vi ser, hører og opplever står i forhold til det vi ikke får med oss og hvordan vi selv fyller inn mellomrommene mellom dem. Tilgjengelige, utilgjengelige og indirekte tilgjengelige hendelser blandes i en koreografisk og scenografisk lek som inviterer publikums forestillingsevne til å bevege seg til den andre siden av det åpenbare. Forestillingen hadde først premiere i 2013 og blir i 2018 gjenopptatt og bearbeidet for nypremiere.

Koreograf: Eivind Seljeseth
Dansere: Ingrid Haakstad, Iselin Borgan, Matias Rønningen, Julie Moviken, Sebastian Biong 
Dramaturg: André Eiermann
Lyddesigner: Erik Hedin
Lysdesigner: Chrisander Brun

Gjenopptakelsen av Hus forbi er støttet av: Kulturrådet, Fond for lyd og bilde, FFUK, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Cultiva ekspress.
Co-produsent: Ravnedans og Kilden teater- og konserthus.

Produksjonen i 2013 ble støttet av Norsk kulturråd, Fond for lyd og bilde og FFUK. Co-produsent: Dansens Hus, Oslo

Foto: Chrisander Brun

//

ENGLISH
The world consists mostly of people I won't meet. Apartments I don't visit, books I never read, mountains I don't climb and events I'm missing out on.

Potential events are like backdrops for actual events. Experiences to be had and knowledge to know about,
that I opt out because of time, space, interest, and ignorance

I miss out on almost everything.

Hus forbi is a mysterious and playful dance performance about sharing and dividing space. About how what we see, hear and experience relates to what we don't and how we fill in the gaps between them. Accessible, inaccessible and indirectly accessible events are mixed in a choreographical and scenographical game that invites the audience's imagination to move to the other side of the apparent. The performance first premiered in 2013 and will be reworked for a new premiere in 2018.

Choreographer: Eivind Seljeseth
Dancers: Ingrid Haakstad, Iselin Borgan, Matias Rønningen, Julie Moviken and Sebastian Biong Dramaturge: André Eiermann
Sound designer: Erik Hedin
Light designer: Chrisander Brun

The re-working of Hus forbi is supported by: Arts Council Norway, The Audio and Visual Fund, FFUK, Kristiansand municipality, Vest-Agder county and Cultiva express.
Co-produced by: Ravnedans and Kilden teater- og konserthus.

The production in 2013 was supported by Arts Council Norway, The Audio and Visual Fund and FFUK. Co-produced by: Dansens Hus, Oslo

Ansvarsfraskrivelse

Ravnedans refunderer ikke kjøpte billetter.