Grease is the way we are feeling 08. juli kl. 20:00 / Marie Handeland Bergby og Morten Liene / Ravnedans 2019

Arrangementsinformasjon

ENGLISH BELOW

Hvor: Verkstedhallen, Teateret
Når: 08. juli kl. 18:00
Passer for: Alle

Grease is the way we are feeling er en fordypning i musikalen Grease. Over en lengre periode har Marie og Morten lyttet til Grease, inspirert av trekkspilleren Pauline Oliveiros og hennes metode Deep Listening. Deep Listening utviklet seg under jorda i 1988, og går ut på å lytte til alt hele tiden. Metoden hjelper deg til å stadig oppfatte mer, og på den måten også forstå at lytting alltid inneholder for mye ukjent til å kunne forstås fullt og helt. Verden er stor, en selv er ganske liten, og ting er mer komplekst enn man tror. Gjennom lyttingen har Grease gradvis åpnet seg, kommet til dem, og funnet nye veier ut gjennom kropp og stemme.

Grease is the way we are feeling, er den fjerde konserten Morten og Marie har laget sammen i sin konsertserie Ønskekonserten. I samme serie finnes også Alle Angrer (2016), Orgelet er en forlengelse av våre og Teigens Lunger (2017) og NULL (2018). De anser ofte seg selv som et danseband i sine Ønskekonserter, da bevegelse og koreografi er sentrale elementer.

Marie Bergby Handeland og Morten Liene startet å jobbe sammen i 2015, da de utviklet arbeidet ÅPNINGER. Gjennom en omfattende turne- og spillevirksomhet, har ÅPNINGER fortsatt å utvikle seg og blitt et sentralt midtpunkt i deres duo som nye arbeid vokser ut ifra. Ofte trekkes de mot materialer de kjenner seg ambivalente til - refrenger som gjør dem flaue, skamfulle, myke og begeistret på samme tid. De undersøker hvor nært de kan stille seg, og hvordan det er mulig å bli glad i noe.

Støttet av Norsk Kulturråd

//
ENG

Grease is the way we are feeling is a specialization in the musical Grease. For a long time, Marie and Morten have listened to Grease, inspired by the accordionist Pauline Oliveiro and her method Deep Listening. Deep Listening evolved under the earth in 1988, and is all about listening to everything. The method helps you to constantly perceive more, and thus also understand that listening always contains too much unknown to be fully understood. The world is big, oneself is quite small, and things are more complex than you think. Through listening, Grease has gradually opened up, come to them, and found new ways out through the body and voice.

Grease is the way we are feeling, is the fourth concert Morten and Marie have made together in their concert series The Wish Concert. The same series also contains Everyone has Regrets (2016), The organ is an extension of ours and Teigen's lungs (2017) and ZERO (2018). They often consider themselves a dance band in their Wish Concerts, as movement and choreography are key elements.

Marie Bergby Handeland and Morten Liene started working together in 2015, when they developed the work OPENINGS. Through an extensive tour activity, OPENINGS have continued to develop and become a center of their duo as new work grows from. Their work often springs from existing material made by other artists and musicians, whom they wish to celebrate. The material isn't merely chosen by want, but by a sense of ambivalence. They search for choruses that make them feel embarrassed, shameful, bashful, and enthusiastic – all at the same time. They investigate how to start loving something, or someone, for real.

Supported by the Norwegian Arts Council

Ansvarsfraskrivelse

Ravnedans refunderer ikke kjøpte billetter