Entitled by Stian Danielsen (NO) - 13. juli / Ravnedans 2019

Arrangementsinformasjon
ENGLISH BELOW 

Hvor: Kilden Teater og Konserthus
Når: 12. Juli 19:00 og 13. juli kl. 15:00
Billetter: Mer info kommer

Vår identitet er blant annet knyttet til vår kulturell arv, til rase, seksuelle preferanser og kjønnsroller, alder og sosial klasse. Tidlig sosialisering og et endeløst trykk av forventninger er også med på å forme vår identitet. Noen aspekter av dette har blitt oppkonstruert for oss, andre aspekter oppkonstruerer vi selv. Allikevel, alt for ofte, blir uttrykk for individuell identiteten undertrykt, misoppfattet eller tolket som avvikende oppførsel. Med sin soloforestilling, 'Entitled' inviterer koreograf Stian Danielsen oss inn i en mørk hule hvor hans kropp eksponerer sitt eget mangfold som et humanitært uttrykk mot ekskludering og utstøting.

Forestillingen 'Entitled' er en flerlaget og sanselig lek med det ubegripelige, hvor kropp og vokal veves sammen i vibrasjoner, fra mikro-bevegelser til store svingninger. Dette er et verk som ved å kodifisere kroppens former og uttrykk gjør både rom og kjønn tvetydig før det løser seg opp i en kroppslig erkjennelse av først og fremst å være menneske.

Forestillingen er co-produsert av Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans, og støttet av: Norsk Kulturråd | FFUK | Fond for Lyd og Bilde.

Koreografi: Stian Danielsen
Danser: Stian Danielsen
Dramaturgi: Thomas Schaupp
Lysdesign: Martin Myrvold
Kostymedesigner: Linje S. Maher
Komponist og lyddesigner: Morten Pettersen
Lyddesigner: Terje Wessel Øverland
Kreativ produsent: Lene Bang Org.
Admin: Kirre Arneberg
Bilder og film: Yaniv Cohen
Medprodusenter: Bærum Kulturhus

// ENGLISH

Where: Kilden Teater og Konserthus
When: 12. july 19:00 and 13. july 15:00
Tickets: (link coming up)

ABOUT THE PERFORMANCE
Early experiences and the enduring force of expectations shape one's identity. Some aspects of it are constructed for us, while others we construct ourselves. With his new solo Entitled, choreographer and dancer Stian Danielsen invites us into a black cave, in which his body exposes its own ambiguity – proposing a humanitarian statement against predominant conclusions. Entitled will be a multi-layered and sensual spectacle of the incomprehensible, in which his body and his voice interweave into vibrations, from micro movements to wide oscillations. It will be a work, in that codified shapes of his body, where his gender and the space become increasingly fragile and dissolve into a corporeal experience of being first and foremost human.

CREDITS:
Choreography | Dancer: Stian Danielsen
Lighting design | Space: Martin Myrvold
Costume designer: Line S. Maher
Composer | Sound Designer: Morten Pettersen
Sound designer: Terje Wessel Øverland
Dramaturgy: Thomas Schaupp
Creative producer: Lene Bang Org.
Admin: Kirre Arneberg
Photos | Film: Yaniv Cohen
Co-Producer: Bærum Kulturhus
Supported by: Arts Council Norway, Fond for Utøvende Kunstnere, Fond for Lyd og Bilde
Premiere 20.9.2018 | Bærum Kulturhus | Underhuset | Norway

Photo: Yaniv Cohen

Ansvarsfraskrivelse

Ravnedans refunderer ikke kjøpte billetter.